Spontaneous Vesicle Formation of Short-Chain Amphiphilic Polysiloxane-b-Poly(ethylene oxide) Block Copolymers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Guido Kickelbick

Joseph Bauer

Nicola Husing

Martin Andersson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Langmuir

07437463 (ISSN) 15205827 (eISSN)

Vol. 19 8 3198-3201

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07