Formation of Calcium Carbonate in Liquid Crystalline Phases
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Per Kjellin

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi

Martin Andersson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Langmuir

07437463 (ISSN) 15205827 (eISSN)

Vol. 19 22 9196-9200

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Fysikalisk kemi

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07