Macroscopic Alignment of Silver Nanoparticles in Liquid Crystalline Templates
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Martin Andersson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Per Kjellin

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi

Viveka Alfredsson

Anders Palmqvist

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Nano Letters

1530-6984 (ISSN) 1530-6992 (eISSN)

Vol. 2 1403-1407

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Fysikalisk kemi

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06