The practice of knowledge sharing in R&D: the challenge of articulating learning
Paper i proceeding, 2004

Författare

Jonas Roth

Chalmers, Institutionen för projektledning

Susanne Ollila

Chalmers, Institutionen för projektledning

David Williamson

Lena Berg

Alexander Styhre

Chalmers, Institutionen för projektledning

R&D Management Conference

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06