Pleasing everyone?
Paper i proceeding, 2004

Författare

Per Svensson

Chalmers, Institutionen för projektledning

Sofia Börjesson

Chalmers, Institutionen för projektledning

Susanne Ollila

Chalmers, Institutionen för projektledning

Alexander Styhre

Chalmers, Institutionen för projektledning

Critical Perspectives on Projects

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06