The tri-polar relationship as an engine for learning in management research
Paper i proceeding, 2005

Författare

David Williamson

Jonas Roth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Lena Berg

European Academy of Management Conference

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06