Management of Experience Design
Paper i proceeding, 2004

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Institutionen för projektledning

Tobias Fredberg

Chalmers, Institutionen för projektledning

European Academy of Management Conference

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap