Setting stages
Rapport, 2004

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Institutionen för projektledning

Tobias Fredberg

Chalmers, Institutionen för projektledning

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06