Modeling Complex Sources Using Measured Phaseless Near-field Data
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Mikael Persson

Bioeffekter

Markus Johansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Workshop on Applications of Radio Science (WARS)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06