Manufacturing planning and control
Bok, 2009

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Ekonomi och näringsliv

Styrkeområden

Transport

Produktion

ISBN

13978-0-07-711739-9

Mer information

Skapat

2017-10-07