Multi-objective design of a combinatorial structure
Preprint, 2011

Författare

Peter Lindroth

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ann-Brith Strömberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2011:12

Mer information

Skapat

2017-10-07