SLAM webserver for comparative gene finding and alignment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Simon Cawley

Lior Pachter

Marina Alexandersson

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Nucleic Acids Research

0305-1048 (ISSN) 1362-4962 (eISSN)

Vol. 31 13 3507-3509

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05