A minimax strategy for global optimization
Preprint, 2011

Författare

Stefan Jakobsson

Peter Lindroth

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ann-Brith Strömberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2011:16

Mer information

Skapat

2017-10-08