Flows of information in spatially extended chemical dynamics
Paper i proceeding, 2004

Författare

Kristian Lindgren

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Anders Eriksson

Karl-Erik Eriksson

Artificial Life IX: Proceedings of the Ninth International Conference on the Simulation and Synthesis of Living Systems

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Sannolikhetsteori och statistik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

0-262-66183-7

Mer information

Skapat

2017-10-07