On emission certification of heavy-duty hybrid electric vehicles using hardware-in-the-loop simulation
Rapport, 2011

Författare

Jonas Fredriksson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Esteban Gelso

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Jonas Sjöberg

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Mattias Åsbogård

Michael Hygrell

Ove Sponton

Nils-Gunnar Vågstedt

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Farkostteknik

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R009/2011

Mer information

Skapat

2017-10-08