Total Quality Management as a Tool for Organizational Change - The case of Motorola
Rapport, 1992

TQM

organizational change

technical-social-political-cultural dimensions

leadership

Six Sigma

Författare

Sverker Alänge

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

CIM-working papers - Department of Industrial Management, Chalmers University of Technology: WP 1992-01

Mer information

Skapat

2017-10-07