On the convergence of conditional epsilon-subgradient methods for convex programs and convex-concave saddle-point problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ann-Brith Strömberg

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Torbjörn Larsson

European Journal of Operational Research

Vol. 151 3 461-473

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07