Ergodic convergence in subgradient optimization
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Torbjörn Larsson

Ann-Brith Strömberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Optimization Methods and Software

Vol. 9 1 & 3 93-120

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07