Conditional subgradient optimization - theory and applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Torbjörn Larsson

Linköpings universitet

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ann-Brith Strömberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper

European Journal of Operational Research

Vol. 88 2 382-403

Icke-differentierbar konvex optimering - teori och lösningsmetodik

Chalmers, 1998-07-01 -- 2020-12-31.

Naturvetenskapliga Forskningsrådet, 1998-07-01 -- 2022-12-31.

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-22