How to sustain innovativeness - the case of Google
Paper i proceeding, 2011

sustained innovativeness

innovation management

corporate innovation system

dynamic capabilities

Google

Författare

Annika Steiber

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Sverker Alänge

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Proceedings of the Triple Helix 9 Scientific Conference at Stanford University 11-14 July 2011

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08