First observations of intermittent, non-eruptive gas emissions of Cotopaxi volcano (Ecuador) during a period of heightened seismicity
Poster (konferens), 2009

Författare

J. Bourquin

Silvana Hidalgo

Santiago Arellano

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

L. Troncoso

Bo Galle

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

S. Arrais

F. Vásconez

American Geophysical Union Fall Meeting 2009 Abstracts, abstract #V23D-2140, San Francisco, CA, USA, December 2009.

Ämneskategorier

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Geofysik

Mer information

Skapat

2017-10-08