Molecular modification and compabilization of collected polyethylene
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

peroxide

Recycling

extrusion

compatibilizer

polyethylene

Författare

Mia Sjöqvist

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Journal of Polymers and the Environment

1566-2543 (ISSN) 15728919 (eISSN)

Vol. 19 335-340

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08