Resin Flow and Preform Deformation in Composites Manufacturing Based on a Partially Saturated Porous Medium
Paper i proceeding, 2011

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Mohammad Sadegh Rouhi

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Maciej Wysocki

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Computational Plasticity XI - Fundamentals and applications


978-84-89925-23-6 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Teknisk mekanik

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-84-89925-23-6

Mer information

Skapat

2017-10-07