Scattering of elastic waves by non-planar cracks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Anders E Boström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Peter Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Wave Motion

Vol. 9 61-76

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap