Elastodynamic scattering from inclusions with thin interface layers
Paper i proceeding, 1988

Författare

Anders E Boström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Subhendu K. Datta

Peter Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Wave Propagation in Structural Composites AMD Vol. 90; Proceedings of the Joint ASME/SES Applied Mechanics and Engineering Sciences Conference, June 20-22, 1988

109-116

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap