Wave propagation in the presence of interface layers in composites
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Subhendu K Datta

A.H. Shah

Warna Karu Karunasena

Peter Olsson

Dynamik

Anders E Boström

Dynamik

Materials Science and Engineering

Vol. A 126 141-147

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Teknisk mekanik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07