A Comparison of Exact First Order and Spring Boundary Conditions for Scattering by Thin Layers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Anders E Boström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Peter Bövik

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Peter Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Journal of Nondestructive Evaluation

Vol. 11 175-184

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Teknisk mekanik

Styrkeområden

Materialvetenskap