Antiplane elastic wave scattering from a curved randomly rough crack
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Anders E Boström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Per-Åke Jansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Peter Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Journal of Applied Mechanics

Vol. 61 835-842

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Teknisk mekanik

Styrkeområden

Materialvetenskap