Antiplane elastic wave scattering from a curved randomly rough crack
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Anders E Boström

Dynamik

Per-Åke Jansson

Dynamik

Peter Olsson

Dynamik

Journal of Applied Mechanics

Vol. 61 835-842

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Teknisk mekanik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07