Damping described by fading memory models
Paper i proceeding, 1995

Författare

Mikael Enelund

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Peter Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Proceedings of the 36th Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference, New Orleans, LA, USA

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Teknisk mekanik

Styrkeområden

Materialvetenskap