On the rational derivation of a hierarchy of dynamic equations for a homogeneous, isotropic, elastic plate
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Anders E Boström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Gunnar Johansson

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Peter Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

International Journal of Solids and Structures

Vol. 38 2487-2501

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Teknisk mekanik

Styrkeområden

Materialvetenskap