Fractional integral formulation of constitutive equations of viscoelasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Mikael Enelund

Dynamik

Åsa Fenander

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära

Peter Olsson

Dynamik

AIAA Journal

Vol. 35 1356-1362

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Teknisk mekanik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08