Fractional integral formulation of constitutive equations of viscoelasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Mikael Enelund

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Åsa Fenander

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära

Peter Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

AIAA Journal

Vol. 35 1356-1362

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Teknisk mekanik

Styrkeområden

Materialvetenskap