Damping described by fading memory - Analysis and application to fractional derivative models
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Mikael Enelund

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Peter Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

International Journal of Solids and Structures

Vol. 36 939-970

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Teknisk mekanik

Styrkeområden

Materialvetenskap