Timing Matters: Visual behaviour and crash risk in the 100‐car on‐line data
Paper i proceeding, 2011

Författare

Marco Dozza

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

proceedings of the Driver Distraction and Inattention International Conference, Göteborg, 5-7 September, 2011

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Odontologi

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07