Compensation Method for Attenuated Planar Laser Images of Optically Dense Sprays
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Rafeef Abu-Gharbieh

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

J.L. Persson

M. Försth

Anders Karlström

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Tomas Gustavsson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Journal of Applied Optics

Vol. 39 8 1260-1267

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1364/AO.39.001260

Mer information

Skapat

2017-10-08