Prioritised Synchronous Composition of Inhibitor Arc Petri Nets
Paper i proceeding, 2000

Författare

Anders Hellgren

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Discrete Event Systems: Analysis and Control

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08