Monitoring of air in clean environments-a comparative study with instantaneous microbial detection.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Bengt Ljungqvist

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Berit Reinmüller

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

European Journal of Parenteral and Pharmaceutical Sciences

1740-6277 (ISSN)

Vol. 16 2 49-53

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06