Coordination of batches in flexible production
Paper i proceeding, 2000

Författare

Knut Åkesson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Arash Vahidi Mazinani

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proceedings of the 2000 American Control Conference

Vol. 4 2735 -2739

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07