Convenient, almost optimal and robust tuning of PI and PID Controllers
Paper i proceeding, 2002

Författare

Birgitta Kristiansson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

IFAC World Congress, Barcelona, Spain

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06