A Formal Mapping of Static Information Models into Dynamic Models for Process Planning nad Control Purposes
Paper i proceeding, 2002

Författare

Petter Falkman

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Johan Nielsen

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proceedings of the 6 th Workshop on Discrete Event Systems, Zaragoza, Spain

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08