Exploiting Modularity for Synthesis and Verification of Supervisors
Paper i proceeding, 2002

Författare

Knut Åkesson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Hugo Flordal

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proceedings of the IFAC World Congress on Automatic Control, Barcelona, Spain

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07