CHAMP - a Generic Architecture for Flexible Production
Paper i proceeding, 2002

Författare

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Per Gullander

Institutionen för produktionsteknik

Symposium on Robotics, paper 022, Stockholm

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07