Internal interconnections in TMP refining
Paper i proceeding, 2002

Författare

Fredrik Rosenqvist

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Daniel Berg

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Anders Karlström

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Karin Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

IEEE Conference on Control Applications, Glasgow, UK

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08