Study on the reliability of nano-structured polymer-metal composite for thermal interface material
Paper i proceeding, 2011

Författare

Lei Zhang

Xin Luo

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Xiuzhen Lu

Johan Liu

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

ECS Transactions

Vol. 34 1 991- 995

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06