Industrial verification of pentose fermenting yeast
Poster (konferens), 2011

Författare

Lars Welin

Sune Wännström

Annika Lambert

Tomas Brandberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Lisbeth Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Rakesh Koppram

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Guido Zacchi

Benny Palmkvist

Fredrik Nielsen

Energimyndigheten, 2011, Stockholm, Sweden

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08