On the Choice of Sampling Period and Robust Pole Placement
Paper i proceeding, 2002

Författare

Xiaolong Peng

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Carl-Magnus Fransson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

In Proc. IFAC World Congress, Barcelona, Spain

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06