Automatic Multi Robot Coordination
Paper i proceeding, 2003

Författare

Hugo Flordal

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Knut Åkesson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Konferensprogram för Mekatronikmötet 2003, Göteborg, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08