Controllability Revisited: A Generalization for the Modular Approach
Paper i proceeding, 2004

Författare

Hugo Flordal

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Knut Åkesson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Anders Hellgren

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proceedings of the 11th IFAC Symposium of Information Control Problems in Manufacturing, Salvador, Brazil

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07