Efficient Analysis of Large Discrete-Event Systems with Binary Decision Diagrams
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Arash Vahidi Mazinani

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07