Model reduction for temperature control of non-ideally stirred tank reactors
Paper i proceeding, 2004

Författare

Veronica Olesen

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Reglermötet 2004, Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation.

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06