Modeling and Validation of an Automatic Transmission Model for Improving Gear-shift Properties
Paper i proceeding, 2004

Författare

Eirik Langjord

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem

Jonas Sjöberg

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Stefan Pettersson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

7th International Symposium on Advanced Vehicle Control, Arnhem, The Netherlands

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08